Strona główna
 

"Biblioteka to miejsce przyjazne i otwarte dla wszystkich"

 


 

Dotacja dla biblioteki 

 30 listopada 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach zakończyła zakup książek zrealizowany                                    z Programu Biblioteki Narodowej.Zadanie było wykonywane w ramach Narodowy Program Rozwoju  Czytelnictwa ”Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznychZakupiono 123 egzemplarzy za kwotę: 3000,00 zł.

  

 Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”    w latach 2016 – 2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

                                                                             Zapraszamy do biblioteki. 

         Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach                                                                                         Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

                                                              


 Dotacja dla biblioteki

 30 listopada 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach zakończyła zakup książek zrealizowany             z Programu Biblioteki Narodowej. Zadanie było wykonywane w ramach Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ”Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Zakupiono 116 egzemplarzy za kwotę: 3000,00 zł.

 

 Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”       w latach 2016 – 2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych        i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

 

Zapraszamy do biblioteki.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach    Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

                                                             Dotacja dla biblioteki

 30 listopada 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach zakończyła zakup książek zrealizowany             z Programu Biblioteki Narodowej. Zadanie było wykonywane w ramach Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ”Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Zakupiono 126 egzemplarzy za kwotę: 3000,00 zł.

 

 Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”       w latach 2016 – 2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych        i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

 

Zapraszamy do biblioteki.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach    Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

                                                            


Ochrona danych osobowych

 

Klauzula o RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Dyrektor Gminnego Ośrodek Informacji, Kultury                              i Czytelnictwa w Zębowicach, mający siedzibę w Zębowicach (46-048) przy ul. Izydora Murka 1.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować telefonicznie - nr tel. 77 421 60 76, wew. 34 poprzez adres email: kultura.zebowice@interia.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@zebowice.pl. lub tel. 77 421 60 76, wew. 30. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Dane przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Dyrektora Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2,
00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.


 Dotacja dla biblioteki

 30 listopada 2017 r.Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach zakończyła zakup książek zrealizowany               z Programu Biblioteki Narodowej. Zadanie było wykonywane w ramach Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”Piorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Zakupiono 130 egzemplarzy za kwotę: 3000,00 zł.

 Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”       w latach 2016 – 2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych        i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Zapraszamy do biblioteki.

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF4740%20N1.JPGhttp://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF4759N2.JPGhttp://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF4788N3.JPG

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF4780%20N4.JPGhttp://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF4782%20N5.JPGhttp://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF4863%20N7.JPG

 http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF4861%20N6.JPG Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach    Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

                                                            


Rozstrzygnięcie konkursu na "Najaktywniejszego czytelnika wakacji 2017"

Konkurs trwał przez cały okres wakacji letnich od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. O tytuł najaktywniejszego czytelnika walczyło 32 osób. Wśród uczestników wyłoniono zwycięzców. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz drobne upominki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

KATEGORIA                                                             

       Dzieci

  1. Julia Wierszak           
  2. Tomasz Kiwus            
  3. Monika Miozga           
  4. Jakub Wierszak         
  5. Oliwer Czaja                     

      Dorośli

        1. Marta Respondek         

       2. Stanisława Kottisch       

       3. Bernarda Vogel              

      4 . Małgorzata Blacheta      

      5.  Gabriela Rudnicka         

      6.  Krystyna Karońska        

      7. Anna Wierszak               

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Kopia%20DSCF4742%20kon%202017.JPG

        http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Kopia%20DSCF4746%20kon%202017.JPG

 Wykorzystywanie zdjęć bez zgody autora zabronione.


Czytanie zbliża!

XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie zbliża” - z tej okazji nasze biblioteki w Zębowicach i Radawiu odwiedziły przedszkolaki.

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/CZYTANIE%202017.jpg  http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Czytanie%20DSCF4216.JPG

 http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Czytanie%201%20DSCF4219a.JPG         http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/czytanie%203%20DSCF4225.JPG


Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas - Łoniewską

W dniu 05.04.2017 r.  Gminna  Biblioteka  Publiczna w Zębowicach  zorganizowała  spotkanie ­z autorką książek dla młodzieży i dorosłych panią Agnieszką Lingas - Łoniewską.

Autorka znanych książek opowiedziała o początkach swojego pisania. Podczas swojej

7- letniej twórczości wydała książki m.in.: „Bez przebaczenia”, „Skazani na ból”, „Piętno Midasa” . Trylogie: „Zakręty losu ”, „ Łatwopalni”, „Szukaj mnie wśród lawendy”.

W książkach łączy sensacje z romansem, analizując środowisko, które w danej pozycji książkowej opisuje. Pani Agnieszka jest osobą otwartą, twórczą, podczas spotkania autorka książki „Piętno Midasa” udzieliła odpowiedzi na nurtujące pytania czytelniczek.

Na zakończenie Pani Agnieszka wpisywała dedykacje do książek, które czytelniczki zakupiły podczas spotkania.

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF5994%20lingas.JPG   http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF4159%20lingas.JPG

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF4143%20lingas.JPG    http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF4153%20lingas.JPG

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki realizowanego przy wsparciu finansowym Instytutu Książki.     

    http://www.instytutksiazki.pl/upload/Files/logo_dkk_duze.jpg                                


Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek

W dniu 08 marca 2017 r.  Gminna  Biblioteka  Publiczna w Zębowicach  zorganizowała  spotkanie ­z autorką wierszy i o­powiadań dla dzieci panią Agnieszką ­Frączek.

W spotkaniu uczestnic­zyli uczniowie klas I, I­I i  III SP w Zębowicach.  Pani Agnieszka  jest osobą bard­zo otwartą, szybko na­wiązała kontakt z dzi­ećmi. Podczas spotkania dzieci młodszych klas zadawały pytania, na które pani Agnieszka chętnie odpowiadała. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Na zakończenie dzieci otrzymały zakładki do książek z autografem autorki.

      http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF5978%20Fr%C4%85czek%202.JPG    http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF5988%20Fraczek%201.JPG

 


Dotacja dla biblioteki

30 listopada 2016 r.Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach zakończyła zakup książek zrealizowany               z Programu Biblioteki Narodowej. Zadanie było wykonywane w ramach Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”Piorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Zakupiono 146 egzemplarzy za kwotę: 3000,00 zł.

Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”       w latach 2016 – 2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych        i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Zapraszamy do biblioteki.

                http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF4045%20zakup%20nowo%C5%9Bci%202016.JPG http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF4052%20zakup%20nowo%C5%9Bci%202016.JPG

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/zak%20wDSCF4113.JPG http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/zak%20now%20DSCF4117.JPG

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach    Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


                                            28.09.2016 - Rozstrzygnięcie konkursu na "Najaktywniejszego czytelnika wakacji 2016"

Konkurs trwał przez cały okres wakacji letnich od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. O tytuł najaktywniejszego czytelnika walczyło 35 osób. Wśród uczestników wyłoniono zwycięzców. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz drobne upominki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

KATEGORIA

Dziecihttp://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/naj%20akty%202016%20(640x381)%20(2).jpg

 1. Oliwer Czaja

 2. Monika Miozga 

 3. Julia Wierszak 

 4. Zuzanna Możdżeń


 Młodzież

 1. Sandra Blozik

 

Dorośli

 1. Marta Respondek

 2. Anna Wierszak             

 3. Gabriela Rudnicka

 4. Małgorzata Blacheta

 5. Bernarda Vogel

 6. Elżbieta Hudzik

 7. Józef Kotarski                      

         http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/naj%20akty%202016%201%20(561x640)%20(561x458).jpg   http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF5914%20%205%20(1)%20(640x557)%20(640x557).jpg


      http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/naj%20akty%202016%203%20(480x640).jpg    http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/naj%20akty%202016%202%20(640x472).jpg


Narodowe Czytanie 2016

 3 września 2016 r.,w sobotnie popołudnie, w kamerlnym kąciku Biblioteki Publicznej odbyła się akcja czytania „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, zorganizowana w ramach V ogólnopolskiej edycji „Narodowego Czytania” pod patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy. Wybrane teksty czytali: Krystyna Miozga, Marianna Dylka, Józef Kotarski, Barbara Puchała, Krzysztof Sowa oraz Iwona Grabowska, która zakończyła akcję Narodowego Czytania zachęcając wszystkich zebranych do częstego czytania i ma ogromną nadzieję, że „Quo vadis” będzie teraz czytane w polskich domach.

Dzięki panu Stanisławowi Kozłowskiemu, który zorganizował nagłośnienie czytane teksty „Quo vadis” przez lektorów docierały do pobliskich domostw i kawiarenek.

Podczas spotkania można było ozdobić swój domowy egzemplarz powieści pamiątkową pieczęcią z Kancelarii Prezydenta RP.

 Inicjatorem wydarzenia była pani dyrektor  Iwona Grabowska z ZGSz. w Zębowicach.


 http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Narodowe%20czytanie%202016.JPG  http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Narodowe%20czytanie%201.JPG

       http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Narodowe%20czytanie20162.JPG  http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/narodowe%20czytanie%202016%203.JPG

       http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Narodowe%20czytanie%202016%204.JPG  http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Narodowe%20czytanie%2044.JPG  

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Narodowe%20czytanie%202016%2055.JPG


30.08.2016-ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 2016

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/odj%202016%20(1).JPGhttp://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/odj%207.JPG

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/odj%208.JPGhttp://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/odj%202016%20(2).JPG

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/odj%202016%20(3).JPGhttp://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/odj%202016%20(5).JPG

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/odj%202016%20(4).JPGhttp://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/odj%2011%202016.JPGhttp://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/odj6.JPGhttp://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/odj%202016.JPG

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Odjazdowy%20Bibliotekarz%202016.jpg


Konkurs  ''Najaktywniejszy czytelnik wakacji 2016r".

 W czasie tegorocznych wakacji nasza biblioteka  ogłasza  konkurs na „Najaktywniejszego czytelnika wakacji 2016.

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych użytkowników biblioteki.

Celem konkursu jest aktywizacja czytelnicza na terenie Gminy Zębowice. Czytelnikom zaoferujemy do wygrania bardzo atrakcyjne nagrody.

Więcej szczegółów w regulaminie. Regulamin dostępny w bibliotece.

Serdecznie zapraszamy

do wzięcia udziału w konkursie!!!


31.05.2016 – Spotkanie z Magdalena Kordel

 Magdalena Kordel autorka wielu bestsellerowych powieści, była gościem w Bibliotece Publicznej          w Zębowicach. Spotkanie prowadził Jakub Kordel-mąż autorki, a także pierwszy i nieoficjalny recenzent jej powieści. Pani Magda opowiadała jak wygląda dzień pisarza, jak wygląda jej warsztat metodyczny, jak wygląda praca nad książką, jak rodzą się pomysły do jej książek. Obecnie w czerwcu ukazał się kolejny tom z serii „Malownicze”- „Nadzieje i marzenia”. Prowadzi również internetowego bloga i tam chętnie dyskutuje z czytelnikami o książkach i przepisach na ciekawe potrawy. Pani Magda okazała się osobą miłą, z poczuciem humoru tak jak jej książki niosące wiele pozytywnych emocji. Na zakończenie czytelnicy mogli zakupić książki z autografem autorki.

 Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki realizowanego przy wsparciu finansowym InstytutuKsiążki.                  http://www.instytutksiazki.pl/upload/Files/logo_dkk_duze.jpg

 http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/magda3894.JPG  http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/magda5678.JPG

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/magda5682.JPG  http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/magda5698.JPG


Czytanie uskrzydla!

XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie uskrzydla” - z tej okazji nasze biblioteki w Zębowicach i Radawiu odwiedziły przedszkolaki.

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/ksi%C4%85%C5%BCka%20uskrzydla%20158.jpg  http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/ksi%C4%85%C5%BCka%20uskrzydla%20159.jpg

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/czytanie5722.JPG  http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/czytanie5727.JPG

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/czytanie5720.JPG  http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/czytanie5728.JPG

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/czytanie5729.JPG  http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/czytanie5749.JPG

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/czytanie5747.JPG http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/czytanie5737.JPG

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/czytanie5746.JPG


Spotkanie autorskie z Magdaleną Kordel


,,Słowa niosą uśmiech”- spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem

 Dnia 13 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem – autorem książek dla dzieci             i młodzieży oraz licznych słuchowisk radiowych. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy czwartej, klasy piątej i klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Zębowicach.

Na początku spotkania pisarz opowiadał o tym jak rozpoczęła się jego przygoda z książką i dlaczego na jednym tytule się nie skończyło. Mówił o swoich zainteresowaniach i sposobach zdobywania pomysłów na nowe książki. Pan Marcin opowiedział też o swoim psie Elfie, którego przygarnął ze schroniska i ta historia stała się inspiracją kilku książek bardzo lubianych przez młodych czytelników. Za „Sposób na Elfa” otrzymał w 2013r. Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego. Opowiadając o dziwnych i czasem nieprawdopodobnych przygodach bohaterów książek, uczniowie wybuchali śmiechem. Cechą wyróżniającą jego twórczość jest poczucie humoru, stąd motto jego pracy - „Słowa niosą uśmiech”.

Autor z przyjemnością odpowiadał na pytania uczniów oraz zapraszał na swojego facebooka. Organizatorem spotkania była bibliotekarka Barbara Barowska z Biblioteki Publicznej.

     

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Pa%C5%82asz%20(2)%20(566x640).jpg http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Pa%C5%82asz4%20(640x480).jpg

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Pa%C5%82asz%20(640x338).jpg


Akcja "Czytam w podróży Herberta" 2016 - IV edycji

 Biblioteka Publiczna w Zębowicach serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej „Czytam              w podróży”, której celem jest upowszechnienie twórczości Zbigniewa Herberta i zachęcenie do czytania.

 W tym roku akcja odbędzie się 6 kwietnia. Wszyscy czytelnicy, którzy tego dnia odwiedzą bibliotekę, otrzymają pamiątkowe zakładki z fragmentem wybranego utworu Zbigniewa Herberta.
Zapraszamy do biblioteki.

"Jeżeli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długa

wędrowanie pozornie bez celu błądzenie po omacku

 żebyś nie tylko oczami ale także dotykiem poznał szorstkość ziemi

 i abyś całą skórą zmierzył się ze światem...

 więc jeśli będzie podróż niech będzie to podróż długa

 prawdziwa podróż z której się nie wraca..."

 Zbigniew Herbert "Podróż"(fragment)Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem autorem książek dla dzieci i młodzieży

Biblioteka Publiczna w Zębowicach zaprasza na spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem, które odbędzie się 13 kwietnia 2016 r. w godz. 12.00 - 13.30 w Bibliotece Publicznej w Zębowicach.

Marcin Pałasz (ur. 1971) - "z zawodu pisarz i optymista", jak sam mawia o sobie. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Debiutował w 2004 roku książką "Opowieści z Krainy Potworów". Laureat Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego, dwukrotny laureat wyróżnienia w tym konkursie. Cechą wyróżniającą jego twórczość jest poczucie humoru, stąd motto jego pracy - "Słowa niosą uśmiech".


   Okładka książki Straszyć nie jest łatwo  Okładka książki Elf Wszechmogący  Licencja na zakochanie - Pałasz Marcin

 


 09.03.2016 –  wizyta klubowiczów

Członkowie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach, spotykają się         w każdą pierwszą środę miesiąca. Ostatnie spotkanie (9 III) odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej. Tym razem klubowicze przeczytali fragment książki pt. „Nawijka na Skypie” Agnieszki Tyszki.  Następnie przystąpiono do dyskusji na tematy : Co to są normy społeczne, jakie są normy społeczne dla chłopaka i dziewczyny, jak zmieniły się normy społeczne na przestrzeni wieków? Uczniowie wykazali się bogatą wiedzą na ten temat. Moderatorem dyskusji była pani Iwona Grabowska.

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DKE%20marzec%202016.JPG  

 

 


17.02.2016 – Międzynarodowy  Dzień Kota

Grupa przedszkolaków „Żabki” z Przedszkola w Radawiu przyjęła zaproszenie biblioteki do wspólnej zabawy        z okazji Międzynarodowego Dnia Kota. Dzieci wzięły udział w zajęciach literacko – plastycznych pod hasłem „Koty, kotki, koteczki”. Na zakończenie dzieci opowiadały o swoich kotkach i zaśpiewały znaną piosenkę „Wlazł kotek na płotek…”

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/kotki%201.JPG  http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/kotki.JPG

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/kot%204.JPG


NOWE KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK W ZĘBOWICACH I W RADAWIU

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/nowe%20komputery.JPG http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/nowe%20komputery1.JPG

Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach przygotował projekt pt. „Informatyczna modernizacja bibliotek w Zębowicach i w Radawiu”, który będzie realizowany w  ramach programu „Kraszewski – Komputery dla Bibliotek 2015”. Konkurencja była bardzo duża, ponieważ do udziału w konkursie, ogłoszonym przez Instytut Książki w Warszawie zgłosiło się aż 895 bibliotek, a jedynie 135 mogło otrzymać wnioskowaną dotację, zatem odpadło aż 760 wnioskodawców. GOIKiCZ w Zębowicach uplasował się na 51 miejscu listy rankingowej na 135 przyznanych dotacji. Podkreślenia wymaga fakt, że na całe województwo opolskie tylko dwie biblioteki dostały dofinansowanie. Obok Zębowic, wsparcie otrzyma również Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi. Optymistycznym jest również to, iż to małe jednostki zostały dostrzeżone, podczas gdy dużych, miejskich bibliotek asesorzy oceniający wnioski nie zakwalifikowali do objęcia programem.

W ramach projektu zakupionych zostało sześć nowych zespołów komputerowych o najwyższych parametrach technicznych wraz z osprzętem dodatkowym, monitorami o wielkości 23` oraz urządzeniami skanująco – drukującymi i najnowszym oprogramowaniem. Trzy zestawy trafią do biblioteki w Zębowicach i trzy do biblioteki w Radawiu. Łączna wartość projektu wynosi 34 776 zł. Sprzęt został skonfigurowany w taki sposób, aby mógł służyć społeczności lokalnej przez kolejnych 7 lat bez konieczności jego modernizacji. Umowa z Instytutem Książki na realizację zadania została podpisana w dniu 2 listopada br., natomiast w pierwszych dniach grudnia zespoły komputerowe trafiły już do bibliotek. Zatem zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych najnowszych urządzeń technicznych.

                                                                                                                                   Cyprian Tkacz
http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/th.jpg           http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Loga-dla-Bibliotek-0031.jpg


26.11.2015 - Odwiedziny przedszkolaków w filii w Radawiu

Tego dnia grupa przedszkolna "Żabki" zawitała do biblioteki i wysłuchała  opowiadań o ulubionych zwierzątkach domowych kotkach i pieskach, następnie przedszkolaki mówiły o swoich "pupilach", jak się nimi opiekują, jakie są ich przysmaki, jakie mają imiona.

 http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/kotki%20i%20pieski.jpg http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/kotki%20i%20pieski1%20(640x427).jpg

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/kotki%20i%20pieski%202%20(640x480).jpg http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/kotki%20i%20pieski%203%20(640x480).jpg

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/kotki%20i%20pieski%204%20(640x450).jpg http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/kotki%20i%20pieski%205%20(480x640).jpg


Podsumowanie konkursu "Najaktywniejszy czytelnik wakacji 2015"

 Konkurs „ Najaktywniejszego czytelnika wakacji 2015” trwał od 01 lipca do 31 sierpnia. Celem konkursu było propagowanie czytelnictwa i rozbudzanie zamiłowania literaturą.

O tytuł najaktywniejszego czytelnika walczyło 49 osób. Komisja konkursowa wyłoniła najlepszych czytelników        w trzech kategoriach.

 I grupa: Szkoła Podstawowa

 1.   Izabela Rybak

 2.   Gabriel Michalczyk

 3.   Julia Michalczyk

 4.   Martyna Jonczyk

 5.   Julia Wierszak

  II grupa: Gimnazjum

 1.   Anna Pryszcz

 2.   Aleksandra Wulczyńska

  III grupa: Dorośli

 1.   Małgorzata Blacheta

 2.   Anna Wierszak

 3.   Marta Respondek

 4.   Gabriela Rudnicka

Zwycięzcy  otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz drobne upominki.

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom!


http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3797.JPG   http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3786.JPG              http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3789.JPG

    http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3791.JPGhttp://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3794.JPGhttp://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3793.JPG


Dotacja dla biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2015 r. w wysokości 3000, 00 zł. Środki finansowe pochodzą z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. W 2015 r. dzięki tej dotacji po raz kolejny nasza biblioteka zwiększy swoje zbiory o ok. 135 nowych woluminów.       Zapraszamy do biblioteki. Każdy znajdzie na pewno coś dla siebie.

                                                http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3767.JPG

 „Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
.

                                                  


Warsztaty

Warsztaty programowania podstawowych robotów, z zestawu klocków LEGO MINDSTROMS EV3

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3684.JPGhttp://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3705.JPG

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF5339.JPGhttp://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF5343.JPG

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF5333.JPGhttp://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF5336.JPG

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF5341.JPGhttp://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF5357.JPG

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF5365.JPGhttp://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF5369.JPG

 http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF5370.JPGhttp://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF5375.JPG


Biblioteka zaprasza na pokazowe warsztaty

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/phoca_thumb_l_gopro.jpg 

 

„Chcę, by każdy uczeń na świecie miał lekcje z programowania.

Nie po to, by każdy został programistą, ale by każdy nauczył się logicznego myślenia”.

                                                                Vinton Cerf, wiceprezes Google i jeden z "ojców" Internetu

 

Warsztaty "GO_PRO!"  mają charakter pokazowy. Opierają się w głównej mierze na prezentacji narzędzi oraz nauce budowania i programowania podstawowych robotów.
 Warsztaty trwają cztery godziny lekcyjne, cztery razy po 45 minut. Każdy będzie mógł zaprogramować swojego robota, z zestawu klocków LEGO MINDSTROMS EV3.

 Zapraszamy 12.08.2015 godz.1100  

uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum  do biblioteki w Zębowicach.


Konkurs  ''Najaktywniejszy czytelnik wakacji 2015r".

 W czasie tegorocznych wakacji nasza biblioteka  ogłasza  konkurs na „Najaktywniejszego czytelnika wakacji 2015.

Jak wszyscy wiemy czas wakacji to okres aktywnego spędzania wolnego czasu, wielu  z nas spędza go               z książkami.  Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych użytkowników biblioteki w Zębowicach oraz filii w Radawiu.

Celem konkursu jest aktywizacja czytelnicza na terenie Gminy Zębowice. Czytelnikom zaoferujemy do wygrania bardzo atrakcyjne nagrody.

Więcej szczegółów w regulaminie. Regulamin dostępny w bibliotece.

Serdecznie zapraszamy

do wzięcia udziału w konkursie!!!


10.06.2015 - Spotkanie z Janem Grzegorczykiem

10 czerwca 2015r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zębowicach w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, odbyło się niezwykłe spotkanie autorskie. Gościem był Jan Grzegorczyk.

Grzegorczyk to wieloletni redaktor miesięcznika „W drodze”, autor wielu książek m.in. „Każda dusza to inny świat”, „Góra albo jak wyżebrać niebo i człowieka”, „Skrawek nieba” (wraz z ojcem Janem Górą), zbioru opowiadań „Niebo dla akrobaty”, „Święty i błazen”. Powieść pt. „Cudze pole” została laureatką FENIKSA, nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. „Cudze pole” jest trzecią książką opowiadającą „Przypadki księdza Grosera”. Pierwsze dwie części – „Adieu” i „Trufle” – stały się bestsellerami wydawniczymi.

Pisarz opowiadał o niezwykłej przyjaźni z Romanem Brandstaetterem, który przepowiedział mu jego przyszłość literacką i jak wiele nauczył się od niego.

Od wielu lat Jan Grzegorczyk przyjaźni się z  Ojcem Janem Górą. Jak sam autor powiedział, że to dzięki Ojcu Janie Górze napisał książkę o Bożym miłosierdziu. W szczerości opowiadał  o wieloletniej znajomości z Ojcem Janem, która nie zawsze była dobra. Niewielu autorów potrafi z tak wielką pasją i emocjami opowiadać o problemach człowieka i współczesnego Kościoła.

Również dwie bardzo ważne książki: „Niebo dla akrobaty” oraz „Każda dusza to inny świat”. „Niebo dla akrobaty” to poruszająca książka, mówiąca o miłości, przebaczeniu i sensie życia. Autor wyjaśnił jej tytuł – „Niebo dla akrobaty”, akrobatami są bohaterowie książki, ludzie doświadczeni przez los, dotknięci chorobą, często osamotnieni. Akcja tej książki toczy się      w jednym z hospicjów.

Urozmaicił spotkanie, śpiewając i przygrywając sobie na gitarze,  pieśni Bułata Okudżawy.

Na spotkaniu można było nabyć książki Jana Grzegorczyka wraz z autografem.

 Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki realizowanego przy wsparciu finansowym Instytutu Książki.

         http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF5263.JPG     http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF5264.JPG

 


Spotkanie autorskie z Janem Grzegorczykiem

10 czerwca czytelnicy biblioteki będą mieli okazje uczestniczyć w niecodziennym spotkaniu autorskim z pisarzem, publicystą, tłumaczem, autorem scenariuszy filmowych i słuchowisk radiowych. - Janem Grzegorczykiem.

Jan Grzegorczyk jest autorem m.in. takich bestsellerów książkowych jak: "Puszczyk", "Jezus z Judenfeldu", "Niebo dla akrobaty" czy trylogii o barwnych przygodach księdza Grosera.

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Zaproszenie%20Grzegorczyk%20popraw.pub%20%20%202221111.jpg


 ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 2015

20 maja 2015r.,tj. środa, zapraszamy wszystkich miłośników rowerów oraz sympatyków naszej Biblioteki na wspólny Rajd Rowerowy.

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Odjazdowy%20Bibliotekarz%202015.jpg 


Seniorzy surfują po Internecie     http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/indeks.jpg%20polska%20cyf.jpg

 W miesiącu kwietniu odbyło się w bibliotece szkolenie komputerowe dla seniorów w ramach ogólnopolskiego projektu Polska Cyfrowa Równych Szans.

 Szkolenie przeprowadzili Pani Iwona Niedojadło – Latarnik Polski Cyfrowej oraz Pan Rafał Sieradzan.  Kim są latarnicy? Latarnicy Polski Cyfrowej to lokalni animatorzy, których zadaniem jest zachęcanie przedstawicieli pokolenia 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie.

Na naukę nigdy nie jest za późno przekonywała seniorów Pani Iwona. Grupa seniorów z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w szkoleniu, udowadniając, że wiek nie jest przeszkodą w oponowaniu obsługi komputera.

Seniorzy podczas spotkań nauczyli się obsługi komputera, pisać w edytorze tekstu, surfować po Internecie, zakładać pocztę elektroniczną, a także jak odbierać i wysyłać e-mail. W zajęcia aktywnie włączył się pracownik Biblioteki pomagając i wspierając uczestników.

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3638.JPG   http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/20150424_160851.jpg

 http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/20150424_161006.jpg  http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/20150420_155235.jpg


Spotkanie

W dniu 13.03.2015r. Teatr Mimowolny z Dobrodzienia działający przy Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu gościł w bibliotece w Zębowicach z poezją Wisławy Szymborskiej.

 Spotkanie z poezją nie jest to nudna zwyczajna recytacja wierszy. To spotkanie z grupą pasjonatów-amatorów, którzy interpretują poezję nie tylko słowami, ale także za pośrednictwem gestów, ruchu itp. Aktorzy dzielili się swoimi przemyśleniami i emocjami związanymi z odczuwaniem poezji Szymborskiej. Poezja oferuje zwiewność, piękno,       ulotność wystarczy być tylko otwartym na jej wdzięki. Tego doświadczyli goście, którzy przybyli na spotkanie.

 Wszyscy na zakończenie spotkali się przy kawie i dyskusji. W ten sposób zakończył się    bardzo miły piątkowy wieczór.

 Wystąpiły: Maria Eichhorn, Joanna Eichhorn i  Maja Wojsa z opiekunem grupy Agnieszką Hurnik.

 http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3610%20(2).JPG    http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3610%20(7).JPG  http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3610%20(12).JPG

 http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3610%20(9).JPG http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3610%20(11).JPG

 http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3610%20(8).JPG  http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3610%20(4).JPG

                                                                   


13-03-2015 - Spotkanie z poezją

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/poezja%20Szymborska2.jpg


26.02.2015 – Nauka Obsługi Komputera

Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach. Nauka podstaw obsługi komputera

 i poruszania się po Internecie dla dorosłych. Szkolenia będą bezpłatne.

 W każdy poniedziałek godz. 900 – 1030. Kontakt tel. 774216076w.34 –  biblioteka.

 Serdecznie zapraszamy!!!

 Zapewniamy kameralną atmosferę i małą liczebność w grupie.

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/komputer1.jpg http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/komputer2.jpg

 Okno na świat!!!


18.02.2015 - Spotkanie z bajkami

Dnia 18 lutego na spotkanie z bajkami w bibliotece przyszły przedszkolaki z przedszkola w Zębowicach. Podczas spotkania nasi milusińscy wysłuchali bajek o "Kopciuszku",  "Murzynku Bambo", "Umyj się świnko" oraz "Złotej gęsi". Nawet najmłodsze szkraby słuchały z otwartymi buziami.
Spotkanie odbyło się w radosnej i pełnej uśmiechów atmosferze, umożliwiło dzieciom bezpośredni kontakt  z książką. Kontakt z książką dla rozwoju małych dzieci jest bardzo ważny. Pomaga on w rozwijaniu wyobraźni, poznawaniu świata, może cieszyć oko pięknymi ilustracjami.
Na zakończenie spotkania w bibliotece dzieci przekazały pani bibliotekarce laurkę z podziękowaniem za oprowadzenie po świecie książki.

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/spot%20z%20bajk%C4%85.JPG 

  http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/bajki%20(4).JPG  http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/bajki%20(5).JPG

  http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/bajki%20(7).JPG   http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/bajki%20(1).JPG

  http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/bajki%20(2).JPG  http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/bajki%20(3).JPG


17.02.2015 - Koty,kotki i koteczki

 17 lutego obchodziliśmy Międynarodowy Dzień Kota. W związku z tym Filia Biblioteczna w Radawiu zaprosiła grupę ''Wiewióreczki" z przedszkola w Radawiu na spotkanie pn. "Koty, kotki i koteczki".   W kociej imprezie uczestniczył kotek "Gizela", którego przyniosła na spotkanie z okazji dnia kota do przedszkola Zuzia.
Uczestnicy spotkania poznali trzy historyjki o kotach miedzy in. "Myszek mały kotek".Następnie wszyscy za pomocą sztuki składania papieru - origami, robiliśmy głowy kotów. Urządziliśmy wyścigi papierowych kotów, polegający na tym, który papierowy kociak najszybciej dotarł na drugi brzeg stołu. Na zakończenie wszyscy śpiewali piosenki o kotkach oraz uczestniczyli w zabawie "Uciekaj myszko...".
Nie zabrakło oczywiście wspólnego zdjęcia z kotkiem "Gizelą" oraz kocimi pluszakami.


          http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/dzie%C5%84%20kota%202015.JPG


                   Dotacje Biblioteki Narodowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej


30 listopada 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach zakończyła zakup książek zrealizowany ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. Zadanie było wykonywane    w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Priorytet 1”. Zakupiono 131 egzemplarzy za kwotę: 2570 zł. Stosując się do zapisów regulaminu Programu mówiących, że minimum 1/3 dotacji należy przeznaczyć  na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży, zakupiono 61 egzemplarze literatury dla młodych czytelników.

W ramach Programu Biblioteki Narodowej ,, Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych - Priorytet 2". Zakupiono 82 egzemplarze za kwotę: 1470 zł.
Książki sukcesywnie przekazywane są do wypożyczalni, zachęcamy do lektury.

 

 http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/ksi%C4%85%C5%BCki%20zakupione%20z%20piorytetu%202.jpghttp://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3391.JPG

                                                                                   Książki zakupione z Priorytetu 2

"Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

 


09.12.2014 - Spotkanie z Mikołajem w bibliotece w Radawiu .

Na spotkanie z Mikołajem przyszły dzieci z przedszkola w Radawiu. Po przywitaniu Św. Mikołaja przez dzieci piosenką i krótkiej rozmowie Mikołaja z dziećmi zaczęło się rozdawanie prezentów. Każde dziecko osobiście odebrało drobny upominek od Św. Mikołaja za dobre sprawowanie i pozowały do pamiątkowego zdjęcia. Dzieci podziękowały Mikołajowi i zrobiły dla niego piękne kolorowanki, wysłuchały opowiadania „Wielka zadyma z Mikołajem”. Spotkanie z Mikołajem sprawiło wiele radości, a jednocześnie przyczyniło się do zachowania tradycji.

 

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Miko%C5%82aj%20w%20Radawiu.JPG

              http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/spotk%20z%20Miko%C5%82ajem.JPG                                                                                                 


 04.12.2014 - Spotkanie z kosmetologiem w bibliotece w Zębowicach.

 Jak być piękną i zadbaną w każdym wieku?
Odpowiedzią na to pytanie był wykład doświadczonej kosmetolog Pani mgr Anety Lempy.            Pani Aneta opowiedziała o rodzajach skóry oraz jak dbać o skórę i paznokcie. Panie były zadowolone ze spotkania oraz miały wiele pytani do pani kosmetolog.

Za miłą dyskusję pani Aneta zrobiła mikołajkową niespodziankę.http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/images.jpg

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/spotkanie%20z%20kosmetologiem.JPG 

                                                                                                                                                          


Światowy Dzień Pluszowego Misia w Filii Bibliotecznej w Radawiu.

 
25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Święto to ustanowiono w 2002 roku, w setną rocznicę powstania maskotki.
Nie od dziś wiadomo, że pluszowy miś jest ukochaną przez wszystkie dzieci przytulanką.
Do obchodów tego sympatycznego święta przyłączyły się przedszkolaki wraz z wychowawczyniami z Przedszkola  w Radawiu i w tym dniu przyniosły swojego ulubionego misia.
Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie pluszowe misie ze swoimi małymi właścicielami opanowały Bibliotekę, aby bawić się i świętować.

Dzień Pluszowego Misia był okazją do promocji czytelnictwa i biblioteki, jednocześnie do dobrej zabawy.


http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/%C5%9Awiatowy%20Dzie%C5%84%20pluszo%202.jpg
 http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/%C5%9Awiatowy%20Dzie%C5%84%20pluszowego%20misia.jpg

 http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/%C5%9Awiatowy%20Dzie%C5%84%20PluszowegoM%20isia%201.jpg


Spotkanie z Barbarą Kosmowską

 07.11.2014 na zaproszenie Dyskusyjnego Klubu Książki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zębowicach gościła Barbara Kosmowska.  Autorka powieści dla młodzieży i dorosłych mieszkająca w Bytowie, doceniana wielokrotnie za kunst i tematykę solidnego warsztatu. Autorka już od pierwszych chwil spotkania swoją osobowością ujęła przybyłych uczestników DKK i gości. Podczas spotkania Pani Barbara Kosmowska bardzo szybko nawiązała doskonały kontakt i chętnie odpowiadała na zadawane pytania dotyczące twórczości oraz osobistych przeżyć.
Pani Barbara to przemiła, pełna ciepła i uroku osoba odnosząca sie z wielkim szacunkiem do czytelnika. Na zakończenie z przyjemnością wpisywała dedykacje na swoich książkach. Mamy nadzieję, że jeszcze wielokrotnie dane nam będzie spotkać sie na kartkach jej książek z ulubionymi bohaterami.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki realizowanego przy wsparciu finansowym Instytutu Książki.  

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3199.JPGhttp://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Obraz.jpg

 http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Kosmowska2.jpg

 

 http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Kosmowska%20026.jpg

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/kosmowska025.jpg

 http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Kosmowska%208.jpg

 http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Kosmowska.JPG

Więcej zdjęć na podstronie Galeria


07.11.2014-Spotkanie z Barbarą Kosmowską autorką książek dla młodzieży i dorosłych.

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/SPOTKANIE%20Kosmowska.JPG

 

Barbara Kosmowska – pisarka i literaturoznawca. Debiutowała jako licealistka, w latach osiemdziesiątych zdobywała liczne nagrody w konkursach poetyckich. Jej pierwsza powieść       „Głodna kotka ‘’- trafiała do księgarń w 2000 roku. Wydany rok później Teren prywatny wygrał konkurs „Dziennik polskiej Bridget Jones" Wydawnictwa Zysk i S-ka i znalazł się na liście     bestsellerów „Rzeczpospolitej". Kolejne książki: Prowincja (2002), Gobelin (2002), W górę rzeki (2003), Niebieski autobus (2004) i Hermańce (2008) cieszyły się nie mniejszą popularnością. Kosmowska publikuje także utwory dla dzieci i młodzieży.

Twórczość:
•    Buba 1
•    Prowincja
•    Niebieski autobus
•    Buba 2. Sezon ogórkowy
•    Opowiadania wigilijne pod choinkę od polskich pisarzy
•    Pozłacana rybka
•    Samotni.pl
•    Dziewczynka z parku
•    Opowiadania o zwierzętach
•    Niechciana
•    Poczytaj mi mamo, jeszcze raz
•    Sezon na zielone kasztany
•    Ukrainka
•    Gorzko
•    Gobelin
•    Hermańce
•    Myślinki
•    Puszka


06.10.2014-Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem

W dniu 06.10.2014r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach zorganizowała spotkanie autorskie  z autorem książek dla dzieci - Wiesławem Drabikiem. Pisane przez autora rymowane bajeczki, to niezwykle wesołe, lekkie ale i pouczające historie.

Zanim Pan Wiesław zaczął pisać, pracował jako inżynier budownictwa (studiował na AGH im.Stanisława Staszica w Krakowie), jednak zamiłowanie do pisania, rymowania, wymyślania historii stało się silniejsze. Dziś Wiesław Drabik jest jednym z najpoczytniejszych w Polsce współczesnych autorów literatury dziecięcej.

 Autor, bardzo szybko zaangażował do aktywnego udziału w spotkaniu przybyłe dzieci. Zadawał zagadki, za których rozwiązanie oczywiście nagradzał naklejkami i zakładkami. Recytował też fragmenty swoich książek zachęcając uczniów do odgadywania rymów. Co sprawiło, że spotkanie przebiegało w bardzo miłej i wesołej atmosferze.

 Spotkanie odbyło się w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Zębowicach. Uczestniczyło w nim około 70  uczniów kl. I, II i III szkoły podstawowej.

 http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/S.p%201.jpg

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Sp.au.%20042.jpg

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Sp.au.%20056.jpg

    http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/sp%202.jpg

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/sp3.jpg

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/sp4.jpg

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/sp5.jpg

 


24.09.2014-Podsumowanie konkursu "Najaktywniejszy czytelnik wakacji 2014"

 Dnia 24 września 2014 roku odbyło się podsumowanie konkursu. Konkurs trwał przez cały okres wakacji letnich. O tytuł najaktywniejszego czytelnika walczyło 37 osób. Wśród uczestników wyłoniono zwycięzców. Wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Zwycięzcom zaś gratulujemy życząc dalszych sukcesów. Zapraszamy wszystkich czytelników do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, który odbędzie się już za rok.

KATEGORIA  SZKOŁA  PODSTAWOWA


1.    Adriana Obstój
2.    Magdalena Obstój
3.    Marlena Zyzik

KATEGORIA  GIMNAZJUM


1.    Martina Zyzik
2.    Samanta Rzepka
3.    Kamila Michalczyk
4.    Teresa Lasończyk


KATEGORIA DOROŚLI


1.    Bernarda Vogel
2.    Małgorzata Blacheta
3.    Anna Wierszak
4.    Stanisława Kottisch
5.    Daria Obstój
6.    Maria Sułek

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Naj%20%20czy%20wak%202014.jpg

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Naj%20czy%20wak%202014%201.jpg

 

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Naj%20czy%20wak2014%202.jpghttp://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Naj%20czy%20wak%202014%203.jpg


http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Naj%20czy%20wak%202014%204.jpghttp://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Naj%20czy%20wak%202014%205.jpg
http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Naj%20akt%20wak%202014%207.jpg

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Naj%20czt%20wak2014%20%206.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Więcej zdjęć na podstronie Galeria


Gminna Biblioteka Publiczna bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa                        na lata 2014 - 2020.

 http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/1380725170.jpg      http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/1408372303.jpg


 

Celem Programu, realizowanego w ramach

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020,

jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży.

Decyzją Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2014 kwota przeznaczona na zakup książek wynosi 20 mln. zł. z czego jedną trzecią dotacji przeznaczono na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.

 

Nasz biblioteka otrzymała dofinansowanie w priorytetach:

 Priorytet 1 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" 2014

W ramach Priorytetu 1 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" jest to kwota 2570 złotych   

 Priorytet 2 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych  w roku 2014

W ramach Priorytetu 2 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych  jest to kwota 1470 złotych.

 Celem Piorytetu 2 jest wspieranie w formie partnerstwa biblioteki publicznej i bibliotek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i  gimnazjalnych oraz kształtowanie nawyków korzystania z wiedzy i informacji z szeroko rozumianej literatury. 

W wyniku realizacji programu zostaną zakupione lektury szkolne oraz literatura dziecięco-młodzieżowa . 

W czerwcu bieżącego roku Biblioteka podpisała porozumienie o współpracy ze szkołą (Zespołem Gimnazjalno-Szkolnym w Zębowicach) w wyniku, którego do końca listopada 2014 roku zostaną zakupione książki oraz odbędzie się wiele wspólnych działań edukacyjnych i kulturalnych.

Biblioteka w Zębowicach jako jedyna w powiecie oleskim, otrzymała dofinansowanie z priorytetu 2 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych w roku 2014

 


Zakończenie wakacji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zajęciach wakacyjnych w bibliotece.

Podczas trwania zajęć wakacyjnych, wszyscy ich uczestnicy, aktywnie i z wielkim zaangażowaniem brali udział w różnych formach proponowanych przez Bibliotekę. Zachęcamy do odwiedzania naszej Biblioteki, a za rok znów zorganizujemy zajęcia wakacyjne dla wszystkich chętnych.

 http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/wak2014.JPG

 http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/wak2014%201.JPG

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/wak%202014%202.JPG

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/wak%202014%203.JPG

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF4537.JPG

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF4391.JPG

Więcej zdjęć na podstronie Galeria


Wakacje 2014 w bibliotece w Radawiu

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/wakacje%202014.jpg

 


17.06.2014-Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek.


http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/PLAKAT_2014_OG_thumb.jpg

 17 czerwca po raz jedenasty obchodzone będzie ogólnopolskie Święto Wolnych Książek.

Na terenie Zębowic “uwalniane książki” są w Gminnej Bibliotece Publicznej      w Zębowicach, Dom Spotkań ul. Izydora Murka 1

W miesiącu czerwcu  2014r. biblioteka w Zębowicach po raz kolejny czynnie włączyła się do akcji “UWOLNIJ KSIĄŻKĘ”, czyli BOOKCROSSING polegającej na celowym pozostawieniu książki na specjalnie oznaczonych miejscach, aby każdy mógł ją przeczytać i przekazać dalej. BOOKCROSSING to uwalnianie książek. Książki na półce nikomu nie przynoszą już pożytku, żyją wtedy, kiedy są czytane. Wszystkie książki warte są przeczytania, ale nie wszystkie warte są kupowania. Każda książka ma swojego czytelnika. Musi go tylko znaleźć. Cele akcji są proste: chodzi o podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce,       o przekonanie innych, że dzielenie się jest lepsze od posiadania, o znalezienie przyjaciół i znajomych myślących podobnie jak my i wreszcie – o dobrą zabawę. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.bookcrossing.pl 

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/main_21.jpg


11.06.2014-ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ w ZĘBOWICACH 2014

11 czerwca po raz drugi włączyliśmy się ogólnopolską akcję społeczną „Odjazdowy Bibliotekarz”. Polega na przejeździe kolumny rowerów, która podczas trwania akcji przebywa kilka-kilkanaście kilometrów. Celem rajdu jest integracja środowiska czytelniczego, promowanie bibliotek i czytelnictwa oraz propagowanie roweru jako środka lokomocji.        W rajdzie biorą udział nie tylko bibliotekarze, ale i czytelnicy, miłośnicy książki, bibliotek       i oczywiście rowerów. Uczestniczyło 15 czytelników dorosłych. Trasa prowadziła Zębowice – Borowiany – Zębowice 8 km ( trasę skrócono ze względu na wysoką temperaturę). Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.
 Do następnego Odjazdowego !!!

 http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/odjaz%20bib%201.jpg

 http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/odjaz%20bib%202.jpg

 http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/odjazd%20bib%203.jpg

 http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/odjaz%20bib%204.jpg

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/odja%20bib%206.jpg

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/odjaz%20bib%205.jpg

Więcej zdjęć na podstronie Galeria ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 2014
11 czerwca 2014 r., tj. środa, zapraszamy wszystkich sympatyków naszej Biblioteki, miłośników jazdy na rowerze oraz czytania książek na wspólny RAJD ROWEROWY - ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ. Nasza wycieczka turystyczno-krajoznawcza w tym roku przejedzie trasą:  Zębowice, Knieja , Kuziory, Chobie, Grodziec. Na trasie czekają atrakcje w postaci: zwiedzanie Filii Bibliotecznej w Grodzcu  ze słodkim poczęstunkiem,  zwiedzenia Hotelu Restauracji Bajka*** oraz konkursy z nagrodami  i ognisko z kiełbaskami. STARTUJEMY o godz. 15:00 z parkingu przy  Domu Spotkań.  META ok. godz. 20:00 w Zębowicach.

                http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/odjazd.jpghttp://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/rajd%20rowerowy.jpg

  


07.05.2014r. Spotkanie  z Markiem Szołtyskiem

 W spotkaniu „Literacka Przygoda ze Śląska Gawrą”, uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugiej gimnazjum. Gościem spotkania był pan Marek Szołtysek – śląski pisarz, dziennikarz, historyk mieszkający w Rybniku. Pan Marek jest min. autorem ponad 30 książek, redaktorem w Dzienniku Zachodnim i onet.pl, oraz prowadzącym program w telewizji TVS. Pisarz zachwycił młodzież dowcipem, swobodą, zainteresował mentalnością występującą w tym regionie. Pan Marek pokazał zabawki bardzo popularne przed laty na Śląsku. Autor zaprezentował min. wykonanie myszy z „taszentuchy” czyli chusteczki do nosa. Spotkanie bardzo się podobało, warto poznać naszą śląską kulturę i tradycję.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn. “Imprezowy Rozkład Jazdy w Gminie Zębowice”  

 http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Marek%20Szo%C5%82tysek.jpg

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/spotkanie%20z%20Markiem%20Szo%C5%82tyskiem%201.jpg

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Marek%20Szo%C5%82tysek%203.jpg

 


07.05.2014-Spotkanie z Markiem Szołtyskiem autorem wielu popularnych książek o Ślasku.

 

 


28.03.2014-Spotkania autorskie z Panią Elżbietą Pajączkowską współautorką książeczki
„Nie wierzcie w bociany”

Spotkania odbyły się w bibliotece w Zębowicach pod hasłem POWITANIE  WIOSNY  Z  BOCIANAMI                I  KSIĄŻKAMI.
To właśnie nadejście wiosny i książka „Nie wierzcie w bociany” były pretekstem tych spotkań. Wzięły w nich udział przedszkolaki i pierwszoklasiści. Autorka zainicjowała każde ze spotkań wiosenną piosenką. Potem była rozmowa na temat oznak wiosny i skąd czerpiemy różne wiadomości.

Jeden z 6-latków na pytanie: A jeśli rodzice nie wiedzą czym odżywiają się bociany, to, co wtedy? Odpowiedział: Bo nie czytają. Nie była to odpowiedź wprost, ale trafna. Przecież książki są źródłem wiedzy. Bawią nas, uczą       i są naszymi przyjaciółmi. Dzieci dużo wiedzą na temat książek, gdzie można je znaleźć, czego w nich szukać i jak należy się z nimi obchodzić.

Rozmowy przeplatane były zabawami ruchowymi. Szczególnie pierwszaki śmiało się bawiły.
Autorka krótko przedstawiła także swoją książeczkę. Dzieci zainteresowały się jej tematem. Okazało się, że łączą ze sobą różne informacje, co było przy okazji powodem do śmiechu. Książeczka podobała się dzieciakom.
Autorka zaproponowała dzieciom, aby zrobiły własne książeczki o bocianach i filmy przy pomocy rodziców            i nauczycielek.

Spotkania odbyły się w miłej atmosferze. Obserwowali je rodzice. Na zakończenie każdego ze spotkań zrobione było zdjęcie grupowe. Wszyscy będziemy mieli miłą pamiątkę.
Kochajmy książki i przyrodę.

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/spot%20aut%20z%20E.%20Paj%C4%85czkowsk%C4%85.JPG

 http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/spot.%20aut%20z%20E.%20paj%C4%85czkowsk%C4%852.JPG

 Więcej zdjęć na podstronie Galeria


Spotkaniem czytelniczym w Gminnej Bibliotece w Zębowicach uczciliśmy Rok Czytelnika.

         W przededniu pierwszego dnia wiosny, 20 marca br. bibliotekę odwiedziła najstarsza grupa zębowickich przedszkolaków. Pod okiem gospodarza spotkania, pani Barbary Barowskiej dzieci obejrzały wypożyczalnię          i czytelnię, w której znalazły kącik dla siebie, zachęcający ich do czytania, oglądania i kolorowania bajek. Głównym celem wizyty było spotkanie         z Koordynatorem Kampanii Cała Polska czyta dzieciom Panią Ewą Żak. Pani Ewa opowiedziała    o swojej działalności wolontariackiej – spotkaniach czytelniczych z dziećmi nie tylko zdrowymi  ale też chorymi. Zwróciła się do dorosłych przypominając im o powinnościach rodziców wobec dzieci: zaspokajaniu ich potrzeb emocjonalnych poprzez głośne czytanie i nauczanie wartości.

    Głośne czytanie dzieciom w domach, przedszkolach i  szkołach uczy ich  myślenia, rozwija  umiejętności językowe, doskonali pamięć  i wyobraźnię, poszerza wiedzę.  Głośne czytanie dzieciom to znakomita metoda wychowawcza i najlepsza inwestycja w przyszłość dziecka.

 Czytanie w bibliotece rozpoczęło się od” Lokomotywy” J. Tuwima. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały  wierszy i bajek  J.Brzechwy, J. Tuwima, W. Chotomskiej, P.Boręsewicza, J.Kulmowej czytanych przez  Panią Ewę. Miały też okazję do samodzielnego recytowania i wspólnego śpiewu. Nad dziećmi czuwały wychowawczynie Panie Monika Eichhorn i  Dorota Czyrnia. Najmłodszym słuchaczem był Błażej Jendrzej,         który z mamą Anią zapragnął pobyć wśród książek. Na pamiątkę sympatycznego spotkania, pani koordynator obdarowała dzieci  kolorowymi zakładkami do książki. Nie zabrakło też wspólnego zdjęcia.

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/11111.jpg


http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/IMG_5579_.jpg

 Więcej zdjęć na podstronie Galeria


Ferie zimowe 2014 w Filii Biblioteki Publicznej w Radawiu.

Jak co roku w okresie ferii zimowych Filia Biblioteczna w Radawiu zorganizowała dla dzieci kilka pozycji spędzenia wolnego czasu. Głównym celem było zorganizowanie czasu wolnego z dobrą literaturą, zainteresowanie dzieci     i młodzieży grami planszowymi, włączenie w program zajęć ruchowych oraz dobra zabawa.

Odzew najmłodszych czytelników przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatora. Popularność zajęć była tak duża, że momentami brakowało miejsc. Zajęcia odbywały się w okresie od 17 lutego do 28 lutego 2014r.  wtorki i czwartki w godzinach od12.00-15.00  pod hasłem „Zimowe zabawy nie tylko z książką”. W zajęciach brały udział dzieci od 4-12 lat.

O przebiegu tegorocznej akcji najlepiej odpowiedzą fotografie, więc zapraszamy do obejrzenia relacji z naszych zajęć w galerii.
Nie odbyło się również bez słodkiego poczęstunku. Sponsorzy to; bibliotekarka oraz kawaler maltański Bernhard Serwuschok.
Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i uczestnictwo.

Biblioteka zaprasza również po zakończeniu ferii. Chętni mogą między innymi korzystać                                          z księgozbioru Biblioteki, Internetu, gier planszowych, kursu języka angielskiego        „FunEnglish w bibliotece”.
http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Obraz%20021.jpg

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Obraz%20005.jpg

Więcej zdjęć na podstronie Galeria


Komputerowy kurs angielskiego w bibliotece.http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/logo.png

Biblioteka w Zębowicach oraz w Radawiu zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl. Łączy on zabawę i naukę             z używaniem komputera. Każde dziecko może korzystać         z kursu samodzielnie. Dokładnie tak, jak na co dzień korzysta z gier komputerowych. Wystarczy, aby uczyło się w bibliotece dwa razy w tygodniu przez niecałą godzinę, aby w ciągu kilku miesięcy można było zobaczyć pierwsze efekty nauki.

 Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi  w projekcie                    „FunEnglish w bibliotece”. Zarówno biblioteka, jak i dzieci uczestniczące w kursie, będą mogły także uczestniczyć w specjalnych konkursach organizowanych przez FunEnglish.pl                                         i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek.

Informacji na temat komputerowego kursu FunEnglish.pl udzielają:
1.Biblioteka w Zębowicach
2.Filia biblioteczna w Radawiu


 


Wodzenie niedźwiedzia w Radawiu 2014

Dnia 22 lutego od rana mieszkańców wsi odwiedzał barwny korowód z niedźwiedziem na czele.
Na Śląsku Opolskim, jest to jeden z najpopularniejszych obrzędów.
Nie brakowało również i muzykantów, którzy swoją świetną muzyką udoskonalają imprezę.
Impreza ta organizowana jest przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawiu.


http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/wodzenie%204%20(3).jpg

Więcej zdjęć na podstronie Galeria


 

JUBILEUSZOWY ROK 2014 ROKIEM CZYTELNIKA
pod Patronatem Honorowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 


http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/plakat1.jpg

 

 


12.02.2014 r –  Spotkanie

Dnia 12.02.2014r. odbyło się w bibliotece spotkanie Dyskusyjnego Klubu Śląskiego. Temat prelekcji: „Rodzina Książąt Raciborskich – właściciele dóbr zębowickich w latach  1832-1945”.

http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/obraz%20111.jpg

 http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Obraz%20007.jpg


Spotkanie w filii bibliotecznej w Radawiu.
„ Mówimy oszustom STOP!”

28 stycznia policjanci z Komendy Policji w Dobrodzieniu spotkali się z seniorami i nie tylko . Celem prelekcji była edukacja, podniesienie świadomości uczestników na temat zagrożeń związanych           z przestępczością.

Podczas spotkania zostały przedstawione sposoby działania sprawców tzw. metodą  „na wnuczka”, „na domokrążcę”, na inkasenta”, „na litość”. Policjant prowadzący prelekcję zwrócił uwagę na zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych. Przypomniał o zasadach, których należy przestrzegać, by nie paść ofiarę włamania i kradzieży oraz zasady bezpiecznego dokonywania wypłat.

Spotkanie odbyło się dzięki animatorowi osób starszych Pani D. Wons w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego  „Opolski Senior”.


http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3683.JPG

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3686.JPG

 


 Spotkanie z Mikołajem w bibliotece w Radawiu. 

Dnia 17.12.2013 na spotkanie z Mikołajem przyszli przedszkolaki z Przedszkola w Radawiu. Wszyscy otrzymali upominki od Świętego Mikołaja.  Każde dziecko osobiście odebrało prezent od  Św. Mikołaja za dobre sprawowanie i pozowały do pamiątkowego zdjęcia. Ponowne mikołajkowe spotkanie za rok.

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Obraz%20010.jpg
Zdjęcia na podstronie Galeria


Kolorowy świat bajek

Dnia 13.12.2013 najmłodsi uczniowie ZGSz. w Zębowicach odwiedzili bibliotekę.                     Podczas pierwszego spotkania z biblioteką dzieci dowiedziały się, co to jest biblioteka, co tam można robić, poznały zasady wypożyczania książek. Chętnie wysłuchały krótkich opowiadań Wiesława Drabika.  Na koniec mogły same zaprzyjaźnić się z książką.


http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Ferie%202013%20012.jpg
Zdjęcia na podstronie Galeria


„ W CIENIU JESIONOWEGO DRZEWA”

Dnia 12.12.2013r. w filii bibliotecznej w Radawiu odbyła się projekcja sztuki teatralnej pt. „ W cieniu jesionowego drzewa”. Autorstwa Moniki Raczek. Spektakl przedstawia jedna z rdzennych śląskich rodzin, problem emigracji do Niemiec oraz dramat opuszczonych rodziców.

 http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Ferie%202013%20001.jpg

Więcej zdjęć na podstronie Galeria


Spotkanie z Kazimierzem Szymeczko

Dnia 13.11.2013r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zębowicach odbyło się spotkanie z Kazimierzem Szymeczko. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klasy I Gimnazjum  w Zębowicach.

 

Więcej zdjęć na podstronie Galeria

 


Nordic Walking

07.11.2013   Filii Biblioteczna spotkanie z instruktorem Dariuszem Sułkiem, który uczył od podstaw chodzenia z kijkami Nornic Walking.

 http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSC07302.JPG

 

 Więcej zdjęć na podstronie Galeria


18.10.2013 - Rozstrzygnięcie konkursu na "Najaktywniejszego czytelnika wakacji 2013"

 Konkurs „ Najaktywniejszego czytelnika wakacji 2013 ‘’ trwał od 01 lipca do 31 sierpnia 2013 r. Celem konkursu było propagowanie czytelnictwa i rozbudzanie zamiłowania literaturą. Udział             w konkursie mógł wziąć każdy, kto jest zapisany do biblioteki oraz systematycznie przychodził, wypożyczał i czytał książki.

Wśród dużej grupy dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy często odwiedzali naszą bibliotekę                  i wypożyczali książki wyróżnieni zostali najaktywniejsi. Komisja konkursowa wyłoniła najlepszych czytelników w trzech kategoriach i przyznała szczególne wyróżnienie.

Szczególne wyróżnienie otrzymała nasza  najwierniejsza, najstarsza  czytelniczka, Pani Kazimiera Pyć.

I grupa   dzieci

1. Magdalena Obstój
2. Adriana Obstój
3. Dawid Ticman
4. Martina Zyzik
5. Marlena Zyzik


II grupa młodzież

1. Anita Jaguś
2. Daria Obstój
3.  Sandra Blozik
4. Ania Kulig

 
III grupa dorośli

1. Anna Wierszak
2. Stanisława Kottisch
3. Gerard Świerczyński
4. Bernadeta Vogel
5. Krystyna Szczygieł
6. Małgorzata Blacheta
7. Maria Sułek
8. Elżbieta Hudzik

 Zwycięzcy  otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz drobne upominki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom!


http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF3466.JPG

Więcej zdjęć na podstronie Galeria05.09.2013 r - Relacja ze spotkania autorskiego z Panią Małgorzatą Gutowską – Adamczyk

Dnia 03 września 2013 r. dzięki DKK i Instytutowi Książki Gminną Bibliotekę Publiczną w Zębowicach odwiedziła znakomita pisarka Małgorzata Gutowska – Adamczyk, autorka m.in. bestsellerowej sagi „ Cukiernia Pod Amorem”.

Pisarka szybko nawiązała kontakt z uczestnikami spotkania. Pani Gutowska – Adamczyk opowiadała przede wszystkim o tym, jak powstają jej powieści. Przyznała, że w poszukiwaniu interesujących szczegółów sięga często do literatury źródłowej, historycznej. Opowiedziała czytelnikom o początkach swojej pisarskiej kariery z serialem „Tata, a Marcin powiedział ” do którego pisała scenariusze. Ponadto pisarka opowiadała o swojej rodzinie, drodze zawodowej i bohaterach swoich książek. Czytelnicy mieli także okazję dopytać o jej plany literackie.

To było przemiłe spotkanie i cieszymy się, że nasza biblioteka mogła gościć tak uroczą osobę. Kto nie był niech żałuje.

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Obraz%20020.jpg

 Zdjęcia na podstronie Galeria


Wakacje 2013 w bibliotece w Radawiu

Dzieci, które nie wyjechały na wakacje mogły spędzić wolny czas w bibliotece.  

 Akcja „Wakacje w Bibliotece 2013” odbywały się w lipcowe wtorki i czwartki w filii bibliotecznej w Radawiu. Tradycją naszych spotkań jest głośne czytanie, zajęcia plastyczne, gry planszowe i komputerowe oraz zabawy ruchowe. Wysłuchane opowieści dzieci ilustrowały podczas zajęć plastycznych. Prace te wzbogaciły wystawę zorganizowaną w korytarzu biblioteki. Tematykę urozmaiciły spotkania z sołtysem wsi Panem Marianem Królakiem. Dziewczyny poprosiły Pana Mariana o zagranie meczu w koszykówkę. Dziewczyny kontra chłopaki. Wynik ? Remisowy. Dzieci bardzo cieszyły się ze spotkania z Panem Teofilem Sykosiem i jego podopiecznym „konikiem”.

Uczestników wakacyjnych wtorków i czwartków nie brakowało. Aktywność uczestników, zwłaszcza ruchowa, była zaskakująca. W spotkaniach tych uczestniczyła 18 osobowa grupa dzieci od 4 do 12 lat. Na zakończenie wakacyjnych spotkań dzieci zostały nagrodzone upominkami.


http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/100.jpg

Więcej zdjęć na podstronie Galeria


„Odjazdowy Bibliotekarz 2013” – relacja z rajdu

Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach po raz pierwszy w tym roku dołączyła do ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz. Pomysł dołączenia do ogólnopolskiej akcji powstał na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki w kwietniu. Majowe spotkanie DKK odbyło się podczas rajdu. 15 maja przed biblioteką zebrała się grupa uczestników rajdu rowerowego „ Odjazdowy Bibliotekarz” czyli : bibliotekarz , czytelnicy, sympatycy słowa pisanego i rowerów. Rowery zostały uzupełnione w logo rajdu.

Kiedy dopełniono wszystkie sprawy organizacyjne ruszyliśmy w trasę. Pierwszy etap, pokonany został bez większych przygód, choć musieliśmy pokonać niemały wjazd pod górkę. Trasa wiodła  przez Kadłub Wolny do Szemrowic. Tam mieliśmy krótki odpoczynek ze słodkim poczęstunkiem           i możliwością zwiedzenia biblioteki.

Wszyscy uczestnicy „Odjazdowego Bibliotekarza” otrzymali na pamiątkę od Pani Katarzyny Maciuch prowadzącej bibliotekę w Szemrowicach: logo rajdu, zaproszenia do biblioteki, długopisy i zakładki.

Pokrzepieni słodkim poczęstunkiem i kawą uczestnicy rajdu,  w miłej i przyjaznej atmosferze ruszyli  w dalszą trasę. Ostatni etap zakończył się w gospodarstwie agroturystycznym „ Tawerna pod Kotwicą”, gdzie odjazdowi mogli wykazać się jeszcze swoimi siłami na siłowni .

Podczas podróży pogoda jak i humory dopisywały. Po przejechaniu 10 km cała grupa była  zadowolona i umówiła się na następny rajd. Grupa liczyła 14 osób w tym 1 bibliotekarz. Najstarszy uczestnik rajdu miał 87 lat. Dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom rajdu .                                                Następny za rok!!!!!
Barbara Barowska – bibliotekarz GBP w Zębowicach.

 http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Obraz%20002.jpg

Więcej zdjęć na podstronie Galeria


Odjazdowy Bibliotekarz 2013

Odjazdowy Bibliotekarz to akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez miasto lub okolicę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie      w gronie osób o podobnych pasjach.

 


Spotkanie „Wiosna Panie Bocianie”

Starszaki ze swoją wychowawczynią, Panią Elżbietą Gasz, z przedszkola w Zębowicach co miesiąc odwiedzają naszą bibliotekę. Tym razem spotkanie poświęcone było pięknej porze roku jaką jest wiosna. Dzieci chętnie same opowiadały o wiośnie, posłuchały wierszyków, odgadywały zagadki. Wspólnie opisano wygląd bociana, dzieci zaprezentowały jak bociek stoi na jednej nodze, „klekotały” jak bocian, a także „kumkały” jak żabki. W części plastycznej, mogły zilustrować swoje wiosenne wyobrażenia a także pokolorować kolorowanki.

http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF0936.JPG


Lekcja biblioteczna

W dniu 25 marca br. biblioteka gościła uczniów klasy I gimnazjum z ZGSz  w Zębowicach. Pani Iwona Grabowska przyprowadziła swoich uczniów aby mogli zapoznać się z warsztatem informacyjnym biblioteki oraz zasadami korzystania z niego. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne dotyczące tematów lekcji;  zapoznały się z rodzajem katalogów bibliotecznych, budową karty katalogowej oraz zasadami wyszukiwania książek w katalogach.

Następnie bibliotekarka, Barbara Barowska, zapoznała młodzież z katalogiem elektronicznym programu bibliotecznego „Mak+” tworzonym w bibliotece. Na zakończenie niektóre osoby zarejestrowały się do biblioteki i wypożyczyły książki.


http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF2889.JPGhttp://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF2890.JPG


Spotkanie z aktorami Teatru Mimowolnego z Dobrodzienia

W dniu 20.02.2013 r. Teatr Mimowolny z Dobrodzienia działający przy Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu gościł w bibliotece w Zębowicach ze spektaklem „ Stygmaty kobiecości”                  na podstawie wierszy Barbary Strzelbickiej.
Wystąpiły: Maria Eichhorn, Katarzyna Hejzner, Joanna Krawczyk, Karolina Fidelus  z opiekunem  grupy Agnieszką Hurnik.


17.02.2013r - “Dzień Kota”
 
“Zdobyć przyjaźń kota nie jest rzeczą łatwą. Nie lokuje on swych uczuć nierozważnie: może zostać Waszym przyjacielem, jeśli jesteście tego godni, ale nigdy waszym niewolnikiem.”
                                                                                                                 Théophile Gautier
Z okazji Światowego Dnia Kota, który obchodzony jest 17 lutego, w bibliotekach w Zębowicach           i Radawiu odbyły się zajęcia poświęcone ulubionym domowym zwierzakom. Przedszkolaki brały udział w zabawach ruchowych, muzycznych i plastycznych, które były przeplatane czytaniem bajek               i wierszyków o kotkach.


Zakończenie Ferii Zimowych 2013

Podczas ferii drzwi biblioteki w Radawiu stały otworem nie tylko dla stałych czytelników. W bibliotece trwały zajęcia dla dzieci zorganizowane w ramach akcji „Ferie w Bibliotece”.

W zajęciach brały udział dzieci od 4-12 lat. Można było posłuchać czytania bajek, porysować              i pomalować postacie bajkowe. Uczestnicy zajęć mogli pograć w gry planszowe, gry internetowe, układać puzzle. Dzieci bawiły się dobrze i było mnóstwo dobrej zabawy. Powodzeniem cieszyły się gry i zabawy ruchowe, była kupa śmiechu i wspaniałej zabawy. Odwiedzili nas Pani Beata Jendrzej, która prowadziła  zajęcia muzyczno – rytmiczne  oraz asp. Tomasz Dąbrowski i st. post. Marek Wybraniec  z Komisariatu Policji w Dobrodzieniu.   

Dzieci przychodziły o godzinie 11.00 i z trudem rozstawały się po 16.00.
Następne już za rok!!!


http://bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/DSCF2831.JPG

Więcej zdjęć na podstronie Galeria


This template downloaded form free website templates