Programy i dotacje

. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Piorytet 1 i Piorytet 2

. Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015

. Program Donacji OprogramowaniaMicrosoft

. Dyskusyjne Kluby Książki

. Ikonka


Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Piorytet 1 i Piorytet 2

2016

 W 2016 r. z programu Biblioteki Narodowej, biblioteka otrzyma dofinansowanie na "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"                              w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwotę 3000 tyś zł.

2015

 W 2015 r. biblioteka otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 3000, 00 zł. Środki finansowe pochodzą        z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. W 2015 r. dzięki tej dotacji po raz kolejny nasza biblioteka zwiększy swoje zbiory o ok. 135 nowych woluminów.

2014

 Nasz biblioteka otrzymała dofinansowanie w priorytetach:

 Priorytet 1 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" 2014

 W ramach Priorytetu 1 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" jest to kwota 2570 złotych   

  Priorytet 2 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych  w roku 2014

 W ramach Priorytetu 2 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych  jest to kwota 1470 złotych.

http://www.bn.org.pl/download/image/1408372303.jpg   http://www.bn.org.pl/download/image/1380725170.jpg


Kaszewski. Komputery dla bibliotek 2015

 Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online. Otrzymaliśmy dofinansowanie 29.920 tys. Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

W ramach projektu zakupionych zostało sześć nowych zespołów komputerowych o najwyższych parametrach technicznych wraz z osprzętem dodatkowym, monitorami o wielkości 23` oraz urządzeniami skanująco – drukującymi i najnowszym oprogramowaniem. Trzy zestawy trafią do biblioteki w Zębowicach i trzy do biblioteki w Radawiu. Łączna wartość projektu wynosi 34 776 zł.


http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/th.jpghttp://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/Loga-dla-Bibliotek-0031.jpg 


Program Donacji OprogramowaniaMicrosoft

 

W wrześniu 2012 roku otrzymaliśmy darowiznę od firmy Microsoft. Jest to oprogramowanie na 5 stanowisk komputerowych przeznaczonych dla użytkowników biblioteki. Firma Microsoft wyceniła je na kwotę USD $ 5.275,00.

Otrzymaliśmy:

Windows XP Professional Full OS5 licencji

Office Professional Plus 20075 licencji

Program Darowizny Oprogramowania firmy Microsoft (Microsoft Software Donation) realizowany jest przez firmę Microsoft we współpracy z TechSoup Global oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


Dyskusyjne Kluby Książki

Dyskusyjne Kluby Książki, czyli grupy czytelnicze skupiające ludzi w różnym wieku, lubiących czytać       i spotykających się, aby porozmawiać o książkach. W Wielkiej Brytanii Kluby Książki działają od 1926 roku. DKK działają w ramach ogólnopolskiego, wieloletniego programu Instytutu Książki „Tu czytamy”, promującego czytelnictwo. Nasze spotkania nie mają ściśle określonej formy, są otwarte dla wszystkich    i każdy jest tu mile widziany.

Od listopada 2007r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zębowicach działa Dyskusyjny Klub Książki. Dzięki działalności klubu biblioteka wzbogaca się o nowe książki oraz odwiedzają ją znani autorzy.

   http://www.bp-zebowice.wbp.opole.pl/images/dkk_logo.pngIkonka

Program IKONKA polega na uruchamianiu punktów powszechnego dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych tzw. czytelni internetowych.

 Głównym celem programu jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego   i bezpłatnego dostępu do sieci Internet w ramach nowo powstających Czytelni Internetowych, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz realizującej jej cele Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006.

 W 2007r. w ramach Programu IKONKA Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, otrzymaliśmy bezpłatnie 3 zestawy komputerowe wyposażone w system operacyjny, pakiet biurowy i program antywirusowy oraz sprzęt sieciowy typu WI-FI umożliwiający łączenie z Internetem w bezpośrednim sąsiedztwie czytelni.

 W 2004 r., w ramach programu IKONKA, GBP w Zębowicach otrzymała bezpłatnie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Informatyzacji 3 zestawy komputerowe.

This template downloaded form free website templates