O bibliotece

Biblioteka w Zębowicach powstała, jak wiele w naszym województwie, w 1949 roku, dysponując liczbą zaledwie 289 woluminów. Pierwszym kierownikiem tej placówki był Klemens Sojka -ówczesny kierownik szkoły w Zębowicach, a następną kierowniczką Prakseda Zimak. Biblioteka nie posiadała własnego lokalu, zajmowała kąt w sali posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, wyposażona zaledwie w dwa zamykane regały.

W swojej historii biblioteka przechodziła różne koleje. Zmieniała kilkakrotnie swoje siedziby. Stale zwiększał się jej księgozbiór i przybywało czytelników. Pierwszą siedzibą biblioteki był lokal w przedszkolu przy ul. Opolskiej obecnie mieści sie tam sklep ''Wzorek''.

W maju 1951 roku pracę w bibliotece rozpoczęła pani Elfryda Tangerman. To dzięki niej biblioteka przeżywała prawdziwe odrodzenie. Pani Elfryda założyła kronikę, w której dokumentowała wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia biblioteki. Była inicjatorem wszelkich poczynań kulturalno – oświatowych i społecznych.

Biblioteka posiadała swoje punkty biblioteczne w Poczołkowie, Osiecku, Pruskowie i Kniei. Radawie posiadało odrębną bibliotekę gromadzką, z punktem bibliotecznym w Łące. W 1956 roku biblioteka dysponowała już 2724 woluminami, z których korzystało 467 czytelników.    Z każdym następnym rokiem przybywało nowych książek i tym samym biblioteka pozyskiwała nowych czytelników.


Rok 1965 był rokiem przełomowym w życiu biblioteki. Otrzymała ona bowiem nowe dwupokojowe pomieszczenie w budynku prywatnym, w którym też znajdował się Klub Nowoczesnej Gospodyni. Przy bibliotece istniało niewielkie, ale aktywne Koło Przyjaciół Biblioteki. Członkowie tego koła i pani Tangerman organizowali spotkania autorskie, wieczory literackie, konkursy czytelnicze i różnego rodzaju imprezy oświatowo – artystyczne. W bibliotece działało też Koło Miłośników Książki, Koło Recytatorskie oraz Klub Miłośników Teatru Telewizji.
Biblioteka gościła wielu znakomitych pisarzy, dziennikarzy i naukowców, m.in.: Wojciecha Żukrowskiego, Stanisława Worcella, Stefana Chmielnickiego, Bogusława Żurakowskiego, Jana Goczoła, Dorotę Simonides, Barbarę Wachowicz.

W 1965 r. bibliotekę odwiedził Minister Kultury i Sztuki – Lucjan Motyka, nie szczędząc wówczas ciepłych, życzliwych słów uznania. Zębowicką bibliotekę odwiedzili też bibliotekarze z województwa bydgoskiego, poznańskiego i krakowskiego. Miała ona też zaszczyt gościć przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Sztuki – Tadeusza Zarębskiego oraz przedstawiciela Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej – Jana Wołosza.

Przy bibliotece w 1970 roku powstaje teatrzyk poezji „Metafora”, który prowadził kierownik szkoły Zenon Jasiński.

W 1986 roku po raz trzeci, dzięki staraniom Naczelnika Gminy Zębowice – Zbigniewa Parkitnego, biblioteka zmieniła swoją lokalizację i otrzymała nowe, przestronne pomieszczenie, usytuowane w centrum wsi.

 Uroczyste otwarcie nowego lokalu zostało połączone z jubileuszem 35 – lecia pracy kierowniczki biblioteki – Elfrydy Tangerman. Pani Elfryda uzyskiwała stale bardzo dobre wyniki w upowszechnianiu czytelnictwa. W uznaniu za dotychczasowe zasługi została uhonorowana nagrodą ministra kultury i sztuki.

 W 1994 r., po 43 latach pracy, na emeryturę odchodzi pani Elfryda Tangerman.

W 1996 roku po raz kolejny biblioteka zmieniła swoją siedzibę. Połączono wówczas bibliotekę publiczną z biblioteką szkolną. Została zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Zębowicach.

W 2000 roku biblioteka po raz kolejny zmieniła swoją siedzibę. Została umieszczona w nowo powstałym Domu Spotkań w centrum wsi. Dobra baza lokalowa, bogate zbiory i niezłe wyposażenie techniczne pozwalają bibliotece realizować program bibliotekarstwa aktywnego, otwartego i przyjaznego dla użytkowników.

Obok działalności statutowej gromadzenia i wypożyczania książek znaczące miejsce zajmuje działalność kulturalno oświatowa. Wiele działań podejmowanych przez pracowników biblioteki wykracza poza tradycyjne formy i metody pracy. Prowadzenie intensywnych działań popularyzatorskich ma na celu zapoznanie jak największej liczby odbiorców z zawartością naszych zbiorów i różnorodnością świadczonych usług. Wśród tych działań są stałe formy pracy, już wypróbowane, takie jak; lekcje biblioteczne, konkursy literackie, spotkania autorskie, wystawy, skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Obecnie biblioteka posiada sześć komputerów.

Od 2007 roku działa Dyskusyjny Klub Książki. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu. Biblioteka współpracuje z przedszkolami i szkołami. Odbywały się spotkania z literatami: Karoliną Kusek, Joanną Papuzińską, Wandą Chotomską, Izabellą Klebańską, Krzysztofem Petkiem, Wiesławem Drabikiem, Izabellą Sową, Wiolettą Piasecką Małgorzatą Kalicińską, Jolantą Reisch, Ireną Matuszkiewicz, Pawłem Beręsewiczem, Kazimierzem Szymeczko, Katarzyną Leżeńską, Heleną Buchner, Małgorzatą Gutowska-Adamczyk, Markiem Szołtyskiem, Barbarą Kosmowską, Janem Grzegorczykiem, Marcinem Pałaszem, Magdaleną Kordel, Agnieszka Lingas - Łoniewska.

Na sukcesy biblioteki pracowało wiele osób;

ü  Klemens Sojka 1949

ü  Prakseda Zimak 1950

ü  Elfryda Tangerman 1951-1994

ü  Barbara Wojtaszczyk 1983-1991

ü  Gabriela Czaja 1991-1996

ü  Kornelia Pietras 1994-1995

ü  Anna Wierszak 1996-2005

ü  Barbara Barowska 1993-2016


This template downloaded form free website templates